ASSOCIACIÓ CATALANA DE TUBES I BOMBARDINS

 

El passat dia 11 de març de 2012 es va fundar l'Associació Catalana de Tubes i Bombardins, una plataforma que pretén:

 

PROMOCIONAR i donar a conèixer la tuba, el bombardí i aquells instruments que els són propers. 

 

FOMENTAR la creació i organització d'esdeveniments socials, culturals i formatius relacionats amb la tuba i el bombardí .

 

Crear llaços de COOPERACIÓ entre institucions i professionals catalans dedicats a la música i a l'educació amb altres entitats de l'àmbit cultural i educatiu nacionals i internacionals.

 

Per aconseguir les seves finalitats, ACATUB realitza les activitats següents:

 

GESTIÓ: disseny, coordinació, seguiment i avaluació d'esdeveniments i projectes lligats a la promoció i desenvolupament de la tuba i el bombardí en la seva vessant professionalitzadora, formativa i comunitària.

 

FORMACIÓ: cursos, classes magistrals, concursos i jornades vinculades a aquest àmbit.

 

RECERCA: estudis i investigacions en relació amb el sector educatiu i artístic que tinguin com a principal focus d'interès la tuba i el bombardí. 

 

DIFUSIÓ: publicacions referents a la cultura, l'educació i l'acció social, edició de materials pedagògics especialitzats amb la tuba i el bombardí i comunicació d'accions i activitats relacionades amb aquests camps.

 

ASSESORAMENT: dirigit a professionals, estudiants i amateurs d'aquests instruments.